info@teachvision.nl | +31 182 39 58 76

Wat we doen

Wat we doen

Teachvision: verzorgt opleidingen en trainingen voor docenten op het gebied van digiborden en de bijbehorende software. Onze docenten komen uit de praktijk en hebben zelf veel ervaring opgedaan met digiborden en de verschillende toepassingen die daarop gebruikt kunnen worden. Omdat niet iedereen hetzelfde kennisniveau heeft op ICT-gebied en digiborden, bieden we trainingsmodules op drie verschillende niveaus. Op deze wijze kunnen we alle doelgroepen op hun eigen niveau trainen. Het niveau bepalen we door middel van een nulmeting, op basis waarvan we docenten inschalen op een bepaald niveau. In overleg met de docent kan altijd worden gekozen voor een ander niveau dan de nulmeting aangeeft, bijvoorbeeld als iemand wel de benodigde skills heeft volgens de nulmeting, maar zich nog niet zeker genoeg voelt om op een hoog niveau te starten.Wij bieden de volgende modules:

Nulmeting: In de nulmeting leggen we de docent en het management een vragenlijst voor. Op basis van de antwoorden schalen we de docent in op een niveau waarop we deze docent een training voorstellen. Als de docent van mening is dat hij of zij te hoog dan wel te laag is ingeschaald, kunnen we het niveau altijd in overleg aanpassen. Daarnaast speelt een rol hoe ver de school is met ICT-ontwikkelingen en de persoonlijke vaardigheid van de docenten. Het is mogelijk dat een teamtraining wordt aangeboden op het gemiddelde niveau van een team, waarbij individuen onder of boven hun persoonlijke niveau getraind worden. In het geval van een teamtraining kan dat een gegeven zijn, maar om die reden kunnen we in de training enige differentiatie aanbrengen om ook individuele teamleden zoveel mogelijk op hun eigen niveau te bedienen.

Digibord-training Basis: De basistraining is  bedoeld voor docenten die een digitaal schoolbord/of interactieve beamer hebben gekregen in de klas, en hiermee willen gaan werken. Deze doelgroep heeft weinig tot geen ervaring in het omgaan met een digibord en heeft daarvoor training en ondersteuning nodig. Door middel van een nulmeting zullen wij het kennisniveau inschatten. De docent kan na deze basis training  het digibord  bedienen, een PowerPoint-presentatie via het bord kan geven, een filmpje kan laten zien, een website kan openen en een aantal basis-mogelijkheden van de software kan gebruiken, zoals een zelfgemaakte les opslaan, digitaal schrijven op het digibord of een digitale markeerstift in een tekst kan gebruiken.

Na deze basistraining kan een docent indien gewenst een gevorderde training volgen.

Digibord-Training Basis

Digibord-training Gevorderd: De gevorderde training sluit aan op de basistraining. Deze training kan ook na intake ingepland worden als blijkt dat de docenten de basis beheersen . Deze doelgroep heeft al een basistraining  gevolgd of heeft de kennis van digiborden om de basis training niet nodig te hebben.  We gaan in deze training dieper in op de mogelijkheden die het digibord biedt, zoals het verplaatsen of roteren van objecten, het gebruik van alle tools die beschikbaar zijn binnen de software.  Tijdens deze training ligt het accent op het ontwikkelen van interactieve lessen en het maken van content binnen de mogelijkheden van de software. Ook een aantal mogelijkheden via internet zal in deze training besproken worden. De nadruk ligt vooral op het wat: Wat zijn alle mogelijkheden van het Digibord.
Na deze gevorderde training kan de docent zelf een interactieve les samenstellen en evt delen met collega’s,waarbij hij/zij gebruikt maakt van de uitgebreide mogelijkheden die het Digibord biedt.

Digibord-Training Gevorderd

Train de Trainer: Na de gevorderde training kan een docent eventueel een train-de-trainer opleiding bij ons volgen.

Train de Trainer: Bij de Train de Trainer- cursus leiden we docenten op om zelf basis-gevorderde trainingen te verzorgen binnen zijn/haar eigen school, schoolbestuur. Deze cursus  bestaat uit 3 bijeenkomsten . De docent zal een gedegen training krijgen De docent kent verschillende mogelijkheden van het digibord op gebruikersniveau. Om de docent zelf trainingen in zijn organisatie te laten verzorgen, moet hij uiteraard boven de stof staan. Dat betekent dat hij ervaring op moet doen met het werken met het digibord, maar ook dat hij de meer verborgen mogelijkheden van het digibord weet te vinden. Hij weet welke beginnersfouten voorkomen bij het werken met een digibord en kan daarmee rekening houden bij de trainingen die hij gaat verzorgen. Aan het eind van deze training staat de docent ruim boven de stof en kan verdergaande mogelijkheden van het Digibord gebruiken. Hij/zij heeft een overview over de materie  en kan de verschillende mogelijkheden binnen een onderwijscontext plaatsen, of dat nu is in het kader van een les voor leerlingen of een training aan collegea’s .

Digibord Train de Trainer

Referentie projecten