info@teachvision.nl | +31 182 39 58 76

Digibord Trainingen

Wij bieden de volgende digibord trainingsmodules:

Nulmeting: In de nulmeting leggen we de docent en het management een vragenlijst voor. Op basis van de antwoorden schalen we de docent in op een niveau waarop we deze docent een training voorstellen. Als de docent van mening is dat hij of zij te hoog dan wel te laag is ingeschaald, kunnen we het niveau altijd in overleg aanpassen. Daarnaast speelt een rol hoe ver de school is met ICT-ontwikkelingen en de persoonlijke vaardigheid van de docenten. Het is mogelijk dat een teamtraining wordt aangeboden op het gemiddelde niveau van een team, waarbij individuen onder of boven hun persoonlijke niveau getraind worden. In het geval van een teamtraining kan dat een gegeven zijn, maar om die reden kunnen we in de training enige differentiatie aanbrengen om ook individuele teamleden zoveel mogelijk op hun eigen niveau te bedienen.

Digibordtraining Basis: Het uitgangspunt bij de basistraining is dat de cursist aan het eind het digibord kan bedienen, een PowerPoint-presentatie via het bord kan geven, een filmpje kan laten zien, een website kan openen en een aantal basis-mogelijkheden van de software kan gebruiken, zoals een zelfgemaakte les opslaan, digitaal schrijven op het digibord of een digitale markeerstift in een tekst gebruiken.

Na deze basistraining kan een docent indien gewenst een gevorderde training volgen.

Digibordtraining Gevorderd: Indien een docent de vaardigheden uit de basistraining beheerst, kan hij een gevorderde training volgen. Aan het eind van de gevorderde training kan een docent zelf interactieve digitale lessen samenstellen. Hij weet welke mogelijkheden het digibord daarvoor biedt, maar kan ook interactieve software van internet gebruiken. De docent kent diepergaande mogelijkheden van het digibord, zoals het maken van annotaties, het verplaatsen of roteren van objecten, het gebruiken van een gradenboog, een passer of een schermrecorder, of het toepassen van een rolgordijn, een zaklamp of Tickertape.

Na de gevorderde training kan een docent eventueel een train-de-trainer opleiding bij ons volgen.

Train de Trainer: De docent kent verschillende mogelijkheden van het digibord op gebruikersniveau. Om de docent zelf trainingen in zijn organisatie te laten verzorgen, moet hij uiteraard boven de stof staan. Dat betekent dat hij ervaring op moet doen met het werken met het digibord, maar ook dat hij de meer verborgen mogelijkheden van het digibord weet te vinden. Hij weet welke beginnersfouten voorkomen bij het werken met een digibord en kan daarmee rekening houden bij de trainingen die hij gaat verzorgen. Aan het eind van deze training is de docent in staat om zelfstandig de training te verzorgen voor zijn collega’s in de school of in de bredere organisatie.

Digibord-Training Basis

TeachVision Digibord-training Basis: De basis training zal gegeven worden voor docenten die een digitaal schoolbord/ of interactieve beamer in de klas hebben gekregen, en er mee willen gaan werken. In... Lees meer

Prowise Brons, Zilver en Goud trainingen

Prowise training Brons: Prowise is online interactieve software speciaal voor het onderwijs. Er zijn ontzettend veel mogelijkheden om er interactieve lessen mee te maken. In de Brons-Training leren we... Lees meer

Digibord-Training Gevorderd

TeachVision Digibord-training  gevorderd: Sluit aan bij de basis training, maar kan ook na intake op school ingepland worden wanneer de docenten, of directie/ICT-er aangeven dat de docenten de basis ... Lees meer

Train de Trainer

TeachVision Train de Trainer: Tijdens de 3 trainingen worden docenten geleerd om andere docenten te trainen binnen de school. Deze docent zal een gedegen training krijgen op het gebied van uitleg digi... Lees meer