info@teachvision.nl | +31 182 39 58 76

Rear view of group of people at a computer class raising their hands. Teacher is teaching in the background. [url=http://www.istockphoto.com/search/lightbox/9786738][img]http://dl.dropbox.com/u/40117171/group.jpg[/img][/url]

Goed onderwijs helpt je om het beste uit jezelf te halen. Het gebruik van ICT in het onderwijs is inmiddels breed geaccepteerd. De betekenis van ICT voor de organisatie en uitvoering van onderwijs groeit gestaag. De inzet van ICT is voor het onderwijs een strategische keuze geworden. Het gaat niet meer over de vraag óf er gebruik wordt gemaakt van ICT, maar over hoe ICT kan bijdragen aan beter en slimmer onderwijs. De digitale vaardigheid van de docent is hierbij essentieel. Het bieden van digitale mogelijkheden door middel van digiborden is een goede eerste stap, maar een minstens zo belangrijk vervolg is het trainen in het omgaan met de apparatuur. De professionele docent van de tegenwoordig heeft 21 ste eeuwse vaardigheden nodig. De mogelijkheden die ICT in het onderwijs biedt zijn schier oneindig, maar hoe vindt zijn docent de weg in het digitale doolhof?. Daarvoor is training en opleiding nodig: iemand die de docent de weg wijst en laat zien wat er mogelijk is. Dat is wat TeachVision doet .

Deskundigheid

De benodigde competenties van medewerkers om ICT goed in te zetten in de les, zijn onderdelen van de 21 ste eeuwse vaardigheden zoals beschreven door SLO: digitale geletterdheid wordt hierin expliciet genoemd. Een verdere uitwerking van dit begrip levert het volgende op:

  • Basiskennis ICT: het kennen van basisbegrippen en functies van de computer en computernetwerken, het kunnen benoemen, aansluiten en bedienen van hardware, het kunnen omgaan met standaard kantoortoepassingen (tekstverwerkers, spreadsheetprogramma’s en presentatiesoftware), het kunnen omgaan met softwareprogramma’s op digitale schoolborden: het kunnen werken met internet (browser, e-mail) en op de hoogte zijn van en kunnen omgaan met beveiligings- en privacyaspecten.
  • Informatievaardigheden: het kunnen signaleren en analyseren van een informatiebehoefte en op basis hiervan het kunnen zoeken, selecteren, verwerken en gebruiken(toepassen) van relevante informatie (Brand-Gruwel & Wopereis, 2010).
  • Mediawijsheid: het geheel van kennis, vaardigheden en mentaliteit waarmee burgers zich bewust, kritisch en actief kunnen bewegen in een complexe, veranderlijke en fundamenteel gemedialiseerde wereld (Raad van Cultuur, 2015).

Specifiek voor het beroep van docent, kunnen we daaraan toevoegen : “kennis, kunde en houding tegenover ICT in zowel het pedagogisch didactisch handelen, het werken in de schoolcontext bij een eigen professionele ontwikkeling”.